Sprawdź, czy możesz skorzystać z usługi Szybki Internet oraz Lepszy Telefon

Aby dokładnie sprawdzić możliwości, należy podać numer telefonu i adres.
Jeżeli zostanie podany tylko numer lub tylko adres, odpowiedź może nie być kompletna.

Wprowadź 7-cyfrowy numer telefonu (wybierz numer kierunkowy a następnie wpisz dalszą część numeru) np.: 3302000


Numer telefonu :

Wprowadź adres :

Miejscowość :
Ulica :
Brak ulicy
Nr domu : Nr lokalu :  
Poczta / Kod pocztowy :
/  -